Sieć EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu uczciwej pracy sezonowej. Obecnie prowadzi kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w UE w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy.

Pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju, mają możliwość zwrócenia się do rożnych instytucji, sieci unijnych czy partnerów społecznych o pomoc, informacje i oferty pracy sezonowej w UE.